تبلیغات
Обо всём - Кни́га-лу́чщий пода́рок
Обо всём


Кни́га-лу́чщий пода́рок

 

۞Кни́га-лу́чщий пода́рок۞

 

 

                       

"Кни́га-лу́чщий пода́рок!"Так всегда́ говори́л мой па́па в мой день рожде́ния.И дари́л мне,коне́чно,кни́гу.

Когда́ я учи́лся в пе́рвом кла́ссе,он подари́л мне на день рожде́ния ру́сско-неме́цкий слова́рь.

Он был большо́й,тяжёлый и .... непоня́тный.Во второ́м кла́ссе па́па подари́л мне а́нгло-ру́сский слова́рь.Пото́м стихи́ неизве́стных поэ́тов.Оди́н раз-шокола́дку.О́чин вку́сную.Не зна́ю почему́,но щокола́дка мне понра́вились бо́льше всего́

Когда́ я стал студе́нтом,па́па подари́л мне на день рожде́ния энциклопе́дию.К сожале́нию,я её не прочита́л.

Во-пе́рвых,она́ была́ сли́шком  то́лстая. И, во-вторы́х,энциклопе́дия была́ по фи́зике.А я учи́лся на стори́ческом факульте́те.

Тогда́ я поду́мал,что свои́м де́тям бу́ду дари́ть то́лько шокола́д и игру́шки.

Пото́м я сам стал па́пой.

Когда́ у моего сына был пе́рвый день рожде́ния , я не знал , что ему подари́ть

Сын был очень ма́ленький, шокола́д не ел, и в игру́шки не игра́л.Я до́лго ду́мал.... и купи́л ему энциклопе́дию.Де́тскую энциклопе́дию с карти́нками!О́чень большу́ю и о́чень краси́вую

Потому́ что кни́га-лу́чший пода́рок.

Это я то́чно зна́ю.

۞کتاب بهترین هدیه است.۞

 

پدرم همیشه در روزتولدم اینطور میگفت که کتاب بهترین هدیه است و البته برایم کتاب میخرید.

زمانیکه من در کلاس اول تحصیل میکردم،پدرم در روز تولدم برایم فرهنگ لغت روسی-آلمانی خرید که بزرگ و سنگین ونامفهوم بودش.

در کلاس دوم پدر فرهنگ لغت انگلیسی-روسی برایم خرید و سپس شعر هایی از شاعران ناشناخته(برایم خرید.) .

یک بار هم شکلات خیلی خوش مزه(خرید).نمیدونم چرا ولی شکلات رو بیشتر از همشون دوست داشتم.

وقتی که دانشجو شدم پدر در روز تولدم برایم دائرة المعارف خرید،که متاسفانه نخوندمش.

قسمت اول دائرة المعارف بی نهایت حجیم بودش و قسمت دوم دائرة المعارف در مورد فیزیک بود و من در دانشکده ی تاریخ تحصیل میکردم.

 در آن زمان من فکرمیکردم که برای فرزندانم فقط شکلات و اسباب بازی خواهم خرید.

سپس من خودم پدر شدم.

وقتی که پسرم یک روزش بود نمیدونستم که چی باید براش بخرم.

پسرم خیلی کوچک بود،شکلات نمیخورد و با اسباب بازیهم بازی نمیکرد.

مدت زیادی فکر کردم و برایش دائرة المعارف  کودکانه خیلی بزرگ و زیبا همراه با عکس خریدم.بخاطر اینکه کتاب بهترین هدیه است.

من فقط اینو میدونم.

 

 

 

 

 

 

 

 
طبقه بندی: داستانک های روسی،
♥ نوشته شده در شنبه 10 مرداد 1394 ساعت 05:22 ب.ظ توسط сахар : نظرات()


Design By : Bia2skin.ir